Konvengerce, limity..

De analysi indivisibilium (o analýze nekonečně malých velicin)

Definice: Nechť A je neprázdná množina

Konvergenční prostor je uspořádaná dvojice [A,τ], kde τ je zobrazení, které každému prvku a A prirazuje neprázdný systém podmnožin množiny A takový, že platí:

(i) a A U τ(a) (a U),

(ii) a A b A (a b U τ(a) V τ(b) (U V = ) ).

Pozn: množina U τ(a) se nazývá okolí bodu a

τ(a) je systém všech okolí bodu a

zobrazení τ se nazývá konvergence na množině A

prvky konvengerčního prostoru nazýváme body

Definice: Nechť [A,τ] je konvergenční prostor, (an) posloupnost obsažená v množině A a bod a A.

Číst dál